Sikkerhet

Sikkerhet er et begrep som brukes når vi snakker om lån. Grunnen til at sikkerhet kommer i fokus er fordi banker eller andre institusjoner som låner deg penger ønsker at de er sikret i tilfelle du ikke kan betale på lånet. Sikkerhet er et konsept som har vart i mange år. Det kommer fra gammelt av hvor man måtte stille noe man eide til rådighet for personen man lånte penger av. Dette konseptet finner man også i dag.

En måte å stille sikkerhet på er at du gir for eksempel bilen din til banken. Banken kan ta parkere bilen din i en garasje som de råder over. Banken vet da at bilen står der, urørt og uten problemer. Bilen holder seg i verdi og banken vet akkurat hvilken verdi de har å forholde seg til. Denne type sikkerhet, eller pant, er upraktisk. I dagens verden er det veldig upraktisk å ha ting låst eller lagret noen steder for at noen skal føle seg tryggere økonomisk.

Garanti

På grunn av dette er det få som tar i mot denne type pant. En annen type sikkerhet som er ganske vanlig er garantier. Banker har ingen problem med å garantere for ting, men mange banker ønsker at du setter et beløp på en sperret konto hos dem hvis de skal garantere for dette. Ønsker du for eksempel å kjøpe noe fra en butikk og butikken sier at du kan få 90 dagers kreditt på varene hvis du stiller garanti på 1 million, så kan du sette 1 million på konto hos en bank og banken stiller garanti. Dette er også veldig upraktisk da det fort koster penger å la disse pengene stå der over lengre tid uten at de forrenter seg.

Det er også veldig kjedelig å måtte låse penger på en konto, da dette innvirker veldig fort på likviditeten til deg privat og/eller bedriften. På denne måten er den beste måten å unngå garantier på ved å se om du heller ikke kan betale for garantien gjennom prosenter av beløpet eller på en annen måte.

Forbrukslån