Monthly Archives: januar 2018

Forbrukslån

Forbrukslån er et lån uten sikkerhet. Det betyr at du ikke trenger å levere over en eiendel, du trenger ikke la noen få en rett over ditt hus eller annen eiendom, og du trenger heller ikke snakke med noen for å få de til å stille en garanti for at du kan betale for deg. […]

Sikkerhet

Sikkerhet er et begrep som brukes når vi snakker om lån. Grunnen til at sikkerhet kommer i fokus er fordi banker eller andre institusjoner som låner deg penger ønsker at de er sikret i tilfelle du ikke kan betale på lånet. Sikkerhet er et konsept som har vart i mange år. Det kommer fra gammelt […]