Forbrukslån og sikkerhet

Sikkerhet

Sikkerhet er kanskje en av de mest sentrale konseptene i det kapitalistiske systemet. En ting er at man gjerne vil låne ut penger slik at alle bruker penger. I kapitalismen er det veldig viktig at alle bruker penger. Siden penger er det helt sentrale vil alt stoppe opp om man ikke bruker penger. På denne måten må altså folk som får lønn bruke lønnen. Det er en ulempe og for mange folk sparer penger og ikke bruker dem. Da vil butikker stenge og folk vil ikke få til det de ønsker. Her er det viktig at det er en klar forståelse for bruk av penger og hvordan folk opptrer. Siden hele systemet fokuserer rundt penger er det også viktig at man sikrer seg slik at folk som låner penger ikke bare kan bruke dem opp uten at de som låner ut kan få noe igjen.

Forbrukslån og sikkerhet

Når banker og andre låner ut penger låner de ut på forskjellige måter. Her snakker vi om lån på en måte og lån på en annen måte. Det bunner ofte ut i sikkerhet. Enten så låner du penger hvor banken krever at du gir sikkerhet eller så låner du ut penger hvor banken ikke krever noe som helst. Da er det lite til ingen sikkerhet som ligger til bunn. Det er praktisk å låne penger uten å tilby sikkerhet. Spesielt når du ikke har noe sikkerhet å tilby er det veldig greit å låne uten sikkerhet.

Forbrukslånet er det mest praktiske lånet å ta opp når du ikke har sikkerhet å tilby. Du må ha lønn og du må kunne betale på lånet ditt hver måned. Når det er sagt er det viktig at du kan og huker å gjøre det som trengs. Om det er fint vær eller om det er snør så spiller ikke det noen rolle. Du må ta ansvar og du må få til det du trenger for å betale på lånet. 

Hvor starter man?

Mange liker forbrukslån og mange vil ta opp forbrukslån når det kommer til ekstra penger. Det beste stedet å gå da er rett og slett å åpne siden https://www.sambla.no hvor du for den beste tilgangen til flere forbrukslån på et sted. Det som skjer her er at du søker en gang men får svar fra alle bankene som finnes i Sambla systemet. Vi snakker her om rundt 20 banker. Ønsker du deg et lån til 500.000 kroner søker du en gang på Sambla sin side og du får tilbud fra rundt 20 banker som byr på deg. En bank byr kanskje 350.000 kroner med en rente på 8% mens en annen byr 500.000 kroner med en rente på 12%. Det kan bli et vanskelig valg fordi en lav rente er kjempebra, men beløpet er mindre. Da blir det veldig viktig å vikte nøyaktig hva man trenger og ikke ta det største beløpet fordi det er størst.

Forbrukslån

Forbrukslån er et lån uten sikkerhet. Det betyr at du ikke trenger å levere over en eiendel, du trenger ikke la noen få en rett over ditt hus eller annen eiendom, og du trenger heller ikke snakke med noen for å få de til å stille en garanti for at du kan betale for deg. På denne måten er forbrukslån et veldig fleksibelt lån, et smart lån og et enkelt lån. Det er bare å trykke på knappen for så å sette i gang. På denne måten har du selv full kontroll.

Ønsker du å ta opp lån uten at noen setter ned foten, ønsker å bremse dette, eller skal ha noen formening om hvordan dette skal gjøres? Da bør du se etter sider som hjelper deg med å sende i billig forbrukslån helt gratis. Det finnes mange aktører som ønsker å hjelpe deg. Velg den som er gratis.

Sikkerhet

Sikkerhet er et begrep som brukes når vi snakker om lån. Grunnen til at sikkerhet kommer i fokus er fordi banker eller andre institusjoner som låner deg penger ønsker at de er sikret i tilfelle du ikke kan betale på lånet. Sikkerhet er et konsept som har vart i mange år. Det kommer fra gammelt av hvor man måtte stille noe man eide til rådighet for personen man lånte penger av. Dette konseptet finner man også i dag.

En måte å stille sikkerhet på er at du gir for eksempel bilen din til banken. Banken kan ta parkere bilen din i en garasje som de råder over. Banken vet da at bilen står der, urørt og uten problemer. Bilen holder seg i verdi og banken vet akkurat hvilken verdi de har å forholde seg til. Denne type sikkerhet, eller pant, er upraktisk. I dagens verden er det veldig upraktisk å ha ting låst eller lagret noen steder for at noen skal føle seg tryggere økonomisk.

Garanti

På grunn av dette er det få som tar i mot denne type pant. En annen type sikkerhet som er ganske vanlig er garantier. Banker har ingen problem med å garantere for ting, men mange banker ønsker at du setter et beløp på en sperret konto hos dem hvis de skal garantere for dette. Ønsker du for eksempel å kjøpe noe fra en butikk og butikken sier at du kan få 90 dagers kreditt på varene hvis du stiller garanti på 1 million, så kan du sette 1 million på konto hos en bank og banken stiller garanti. Dette er også veldig upraktisk da det fort koster penger å la disse pengene stå der over lengre tid uten at de forrenter seg.

Det er også veldig kjedelig å måtte låse penger på en konto, da dette innvirker veldig fort på likviditeten til deg privat og/eller bedriften. På denne måten er den beste måten å unngå garantier på ved å se om du heller ikke kan betale for garantien gjennom prosenter av beløpet eller på en annen måte.

Forbrukslån